ติดต่อเรา

ติดต่องาน  สาขา กรุงเทพ

ครัวโตีะจีนมุสลิม สาขาลาดกระบัง

โทร. 083  116 0707 / 089 6761082

 

* หากลูกค้าต้องการมาดูงานหรือชิมอาหาร กรูณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อไปดูงานตามสถานที่จริงที่ ครัวโต๊ะจีนมุสลิมไปจัดงาน

เนื่องจากทางร้านครัวโต๊ะจีนมุสลิม สาขาลาดกระบัง

เป็นเพียงสาขาในการรับงานเพียงอย่างเดียว ไม่มีหน้าร้านขายอาหาร 

ดังนั้นหากท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านต้องการชมผลงานท่าน

สามารถนัดหมายมาดูที่่หน้างานจริงได้เลยค่ะ

 

 

Visitors: 80,694