วิธีการ สั่งจองโต๊ะจีน

1.  คุณลูกค้าสามารถเลือกรายการอาหารจากทางเวปไซด์ได้เลย

2.  เมื่อเลือกรายการอาหารเสร็จท่านสามารถ แจ้งรายละเีอียดได้ตามช่อง
     ทางการติดต่อดังต่อไปนี้

     * โทร. แจ้ง ที่เบอร์ 083 116 0707 / 089 6761082
     * แฟกซ์   02 9150206
       โดยสามารถโหลดแบบฟอร์มการจองโต๊ะจีนได้จากเวปไซด์ด้านล่าง
     * e-mail  : jahaeynice@hotmail.com
Visitors: 80,694